Baza „Lista Żydowska”

Zachowane karty zgonów ludności żydowskiej w zespole „Urząd Statystyczny Rzeszy w Berlinie” w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu


Poszczególne osoby wyszukiwać można wg następujących pól: nazwisko, imię, data urodzenia. Wszystkie wpisy są zgodne z oryginalną pisownią na kartach, dlatego dokonując kwerendy należy używać również niemieckich form imion: „Marcin” lub „Martin”, „Jan” lub „Johann”, itp.).